Vemdalen och närliggande byar erbjuder ett stort och varierande utbud att skidspår, körda för både klassiskt och skate. 
De flesta skidspår är relativt kuperade då det i fjällmiljö är stora höjdskillnader. Ett spår som är mer lättåkt är elljusspåret i Klövsjö.
Önskar du skida i helt platt terräng är skidspåren på Vargen helt suveräna, där finns upp til 7.5 km spår.

Självklart beror spårkvaliteten på många olika faktorer. 
Vissa dagar är det magiskt fint medan andra dagar är det lite mer utmanande.