Vemdalen och närliggande byar erbjuder ett stort och varierande
utbud att skidspår, de flesta körda för både klassiskt och skate.

Självklart beror spårkvaliteten på många olika faktorer. 
Vissa dagar är det magiskt fint medan andra dagar är det lite mer utmanande.